Saytın sahibi heç bir halda heç bir tərəf qarşısında bu Saytda və ya saytımızdan hiperlink olan hər hansı digər saytda məlumatdan istifadə nəticəsində yaranan hər hansı birbaşa, dolayı, xüsusi və ya digər zərərlərə görə məsuliyyət daşımayacaq. asılılıq, məhsuldarlığın azalması, işdən çıxarılma və ya işin dayandırılması, habelə hər hansı itirilmiş mənfəətə görə təhsil müəssisələrindən qovulma, biznes fəaliyyətinin dayandırılması, informasiya sistemlərinizdə proqramların və ya məlumatların itirilməsi və ya başqa şəkildə giriş, istifadə və ya istifadə edə bilməməsi nəticəsində yaranan Sayt, Məzmunun və ya hər hansı əlaqələndirilmiş İnternet saytının və ya işləməməsi, səhvi, buraxılması, kəsilməsi, qüsuru, ötürülmə vaxtı və ya gecikmə, kompüter virusu və ya sistem nasazlığı, hətta belə zərərlərin mümkünlüyü barədə açıq şəkildə xəbərdar edilmiş olsa belə.