İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), bir yandan Cookeradviser (bundan böyle cookeradviser.com veya Yönetim olarak anılacaktır) ile diğer yandan https://cookeradviser.com sitesinin kullanıcısı arasındaki ilişkiyi düzenler. bir kitle iletişim aracı değil. Siteyi kullanarak, bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız http://cookeradviser.com’u kullanmayın.
Tarafların hak ve yükümlülükleri
Kullanıcının hakları: – sitede bilgi aramak – sitede bilgi almak – site bilgilerini ticari olmayan kişisel amaçlar için kullanmak İdarenin aşağıdaki hakları vardır: – gerekli kuralları oluşturmak, değiştirmek, iptal etmek kendi takdirine bağlı olarak – sitedeki herhangi bir bilgiye erişimi sınırlamak Kullanıcı aşağıdaki taahhütlere sahiptir: – sitenin işleyişini aksatmamak – otomatik veri toplama ve/veya Site ve onun içeriği ile etkileşim için komut dosyaları (programlar) kullanmamak Hizmetler, Yönetim: – İdarenin kontrolü dışındaki nedenlerle imkansız olduğu durumlar dışında, sitenin işleyişini sürdürmek.
Tarafların sorumluluğu
– idarenin üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetlerden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur – mücbir sebep hallerinde (askeri harekât, acil durum, doğal afet vb.) idare tarafından konulan verilerin güvenliğini garanti etmez. Kullanıcının yanı sıra bilgi kaynağının sürekli çalışması.
sözleşme şartları
Bu Sözleşme, bu sitenin herhangi bir kullanımı ile yürürlüğe girer. Sözleşme, yeni sürümü yayınlandığında sona erer. Yönetim, kendi takdirine bağlı olarak bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Yönetim, Kullanıcıları Sözleşmedeki değişiklikler hakkında bilgilendirmez.